Samenwerking

Wij zitten in het samenwerkingsverband ELKind.
Dit is een eerstelijns samenwerkingsteam bestaande uit logopedisten,
kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en een dyslexiespecialist.

Wij hebben daarnaast veel overleg met leerkrachten, intern begeleidsters, ambulant begeleidsters, peuterspeelzaalleidsters en verwijzers.