Vergoeding

Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed.

Logopedie is ook opgenomen in het basispakket.

Voor tarieven kunt u terecht bij de N.Z.A. (Nederlandse Zorgautoriteit)


Verhindering

Bij verhindering moet u zich minstens 24 uur van te voren afmelden,
anders wordt het behandelingtarief volledig in rekening gebracht.